Es presenta el nou Registre de Terres de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

Data:
Autor:

Decret 169/2023, de 12 de setembre, del procediment per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i del funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

S’ha publicat el nou Decret que  regularà les terres agrícoles i ramaderes que estan en desús i permetrà frenar el despoblament al territori, facilitat terres a aquelles persones que no tenen explotacions agràries i fomentar el relleu generacional. Aquesta eina estableix els requisits i els procediments per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús. El registre ha de permetre reduir espais agraris en abandonament i evitar el despoblament al territori, millorar la viabilitat del sector agrari i l’autoabastiment alimentari a Catalunya i facilitar la incorporació de persones al món agrari que no tenen explotacions agràries.

Es tracta de posar en funcionament aquest mecanisme que ha de permetre mobilitzar al màxim les terres, focalitzant especialment les que estiguin en desús o en estat no productiu, amb transparència i garanties, per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció i avançar en la sobirania alimentària. La nova eina també focalitza garantir la gestió sostenible del medi i facilitar la incorporació de noves persones a l’activitat agrària per afavorir el relleu generacional, i també el dimensionament d’explotacions professionals que ho necessitin.

Aquest procés es realitzarà en col·laboració amb institucions i entitats del territori, amb la comunicació i informació als propietaris i amb transparència a través d’un sistema que permeti accedir a aquesta terra a través de les convocatòries de concurrència competitiva. Es facilitarà l’accés entre propietaris i persones disposades a treballar la terra i s’afavorirà prioritàriament l’accés a joves i dones.

 

Per més informació entreu aqui

 

FONT: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural