Decret 169/2023, de 12 de setembre, del procediment per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i del funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

S’ha publicat el nou Decret que  regularà les terres agrícoles i ramaderes que est