Si tens qualsevol dubte o consulta aquí tens les nostres dades de contacte

Banc de Terres del Parc Rural del Montserrat

 Contacte: Pere Navarro i Marta Martínez
 Correu electrònic: parcruralmontserrat@diba.cat
 Telèfon: 934 022 614 Ext. 37246
 Adreça:

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals

Comte d’Urgell, 187. Edif. del Rellotge 2a. 08036 Barcelona