Què és el Banc de Terres del Parc Rural del Montserrat?

La Diputació de Barcelona conjuntament amb els Ajuntaments involucrats, estem treballant en un projecte per a la recuperació de  les terres agràries abandonades o en desús al Parc Rural del Montserrat. L’objectiu és evitar l’abandonament de les terres de conreu i el manteniment del mosaic agroforestal dels entorns de Montserrat. Per a fer-ho possible, posem a disposició dels propietaris de terres i/o interessats en arrendar-ne, un seguit de serveis, dels quals podeu disposar si esteu interessats.