Si en voleu saber més

BCN Smart Rural és la marca d’un projecte de desenvolupament territorial centrat en

la valoració i la innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de la Barcelona no metropolitana.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea,

en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

BCN Smart Rural es desplega en 8 operacions  que permeten contribuir:

A una millora econòmica

  • transferència tecnològica i de coneixement al sector agrosilvopastoral,
  • diversificació en la producció i comercialització dels productes i serveis agroramaders,
  • incorporació de la innovació en tota la cadena de valor.

A Una millora ambiental

  • creació de sinergies que afavoreixin la creació d’empreses,
  • millora en la relació entre el món urbà i el seu entorn.

A Una millora social

  • manteniment de la biodiversitat i dels ecosistemes agrosilvopastorals,
  • millora en la gestió forestal i en l'ordenació sostenible dels boscos,
  • reducció dels riscs d’incendis forestals.

Podeu descarregar-vos el tríptic informatiu del projecte clicant sobre la imatge de sota:

 

 

 

Iniciativa desenvolupada a través del Projecte BCN Smart Rural (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), coordinat per  l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari  (Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona).

Col·laborador: Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central

Què és la XaSACC?

La Xarxa per la Sobirania Alimentària de Catalunya Central (XaSACC) és un espai de trobada format per entitats municipals i supramunicipals, projectes agroecològics, centres de formació i recerca sobre agroecologia i alimentació i associacions vinculades a la Sobirania Alimentària i compromeses amb el dret a l’alimentació i la promoció i suport de les economies locals.
La XaSACC vol buscar sinergies entre diferents entitats i projectes de la Catalunya Central amb la finalitat de donar suport a sistemes alimentaris locals, sostenibles, inclusius i diversificats que reflecteixin els valors del territori, donin suport a les economies i comunitats locals, a la pagesia i al medi rural viu i generen sistemes agroalimentaris més democràtics i participatius, en línia amb la Sobirania Alimentària. Al mateix temps, la XaSACC vol ser un espai de referència per la promoció de polítiques públiques innovadores per respondre de forma pràctica a les demandes de la societat d’aliments més saludables i justos i en un món rural sostenible, funcionant també com altaveu d’experiències i d'informació i espai de debat.

Si voleu més informació podeu entrar en la web http://www.xasacc.cat.