Una nova actuació de la Xarxa de Bancs de Terres preveu el restabliment de l’activitat agrària a 22 hectàrees actualment en desús a les comarques barcelonines.