bcnsr_que_es_logo

Per començar, què és BCN Smart Rural?

 

BCN Smart Rural és la marca d’un projecte de desenvolupament territorial centrat en la “Valoració i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de la Barcelona no metropolitana”.  Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

BCN Smart Rural s’estructura en 3 projectes, que es despleguen en 8 operacions. Una de les operacions fa referència a la creació d’un banc de terres en xarxa.

Què és el Banc de Terres en Xarxa?

El Banc de terres en xarxa sorgeix com a proposta del projecte BCN Smart Rural amb l’objectiu d’establir mecanismes de cooperació i transferència contínua en la implementació i consolidació de les iniciatives de Bancs de Terres a Catalunya. A més, el banc de terres en xarxa vol esdevenir un incentiu per a la creació de nous Bancs de Terres, posant a disposició i compartint el coneixement i l’experiència adquirits.

 

La plataforma virtual

El Banc de terres en xarxa ofereix a més una plataforma virtual des de la qual es pot accedir a la informació de tots els Bancs de terres de la xarxa, i també als centres gestors de cadascun d’ells.

 

La nostra finalitat

La finalitat del Banc de Terres en xarxa és contribuir a la identificació, incorporació i cessió a tercers de terres cultivables, especialment d’aquelles que estan abandonades o en desús, amb l’objectiu de facilitar la recuperació i l’accés a la terra, ja sigui per a ampliar la dimensió d’explotació i fer-la rendible, o bé per a donar accés a Nova Pagesia (nous emprenedors del món rural).

 
10

Bancs de Terres a Catalunya existents

 
134

Municipis inclosos

 
591.104

Superfície de l'àmbit de treball (ha)