Relleu generacional i l’accés a la terra del sector primari del Pallars Jussà

Data:
Autor: Raiels, iniciatives que arrelen

La jornada, que s’emmarca en el projecte Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà, promogut pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i  coordinat per la cooperativa Raiels · Iniciatives que arrelen, ha tingut per objectiu ser un espai per a reflexió i el debat entorn els reptes del relleu generacional al sector agrari al Pallars Jussà, i per extensió, l'Alt Pirineu i Aran, així com per a donar a conèixer mecanismes existents per a facilitar aquest relleu i l’accés a la terra.

Una trentena de persones de diversos perfils, tant persones vinculades al sector agrari (ramaders i pagesos), persones amb un perfil tècnic vinculat al sector agrari (tècnics d’oficines comarcals d’agricultura, sindicats), alcaldes i altres representants d’entitats locals, com també entitats impulsores d’iniciatives vinculades amb el relleu generacional (ARCA, Diputació de Barcelona), han pogut conèixer de primera mà diversa informació d’interès vinculada amb aquest repte.

En primer lloc, Neus Monllor, consultora agrosocial i experta en accés a la terra, ha exposat els principals reptes del relleu generacional i l’accés a la terra des d’una òptica global. Tot seguit, Judit Pardos i Núria Serena de Raiels-iniciatives que arrelen, han exposat els principals resultats de la Diagnosi de l'accés a la terra i el relleu generacional al Pallars Jussà, que inclou tant dades estadístiques com també la visió dels diversos agents de la comarca en relació amb aquesta realitat.

Experiències i casos per promoure l'accés a la terra

Tot seguit, s’ha comptat amb dues iniciatives ja en funcionament per fomentar el relleu generacional al sector i l'accés a la terra. En primer lloc ha intervingut en Gessamí Sardà, que ha donat a conèixer el  banc de terres del Baix Camp, com a eina d'intermediació per facilitar l'accés a la terra en aquesta comarca; seguit de Laia Batalla, que ha presentat l'Escola de Pastors com a projecte integral de formació, acompanyament i suport a la instal·lació de noves iniciatives agràries.

Al final de la jornada s’ha generat un debat entorn la informació i experiències exposades, posant-se de relleu el paper clau que té el sector agrari en el desenvolupament dels territoris rurals, les problemàtiques associades a la concentració de la propietat de terra agrícola, el paper que pot jugar en aquest àmbit la recent aprovada Llei d’espais agraris; així com també la necessitat de fer front, des del món local, al repte global que suposa el relleu generacional en el sector agrari.