'L’aventura de ser pagès', una guia per fomentar noves emprenedories en el sector agrari

Data:
Autor: Diputació de Barcelona

El programa BCN Smart Rural acaba de publicar L’aventura de ser pagès, una guia per ajudar a la nova pagesia a emprendre negocis en el sector agrari. La guia, editada en format digital per la Xarxa de Bancs de Terres BCN Smart Rural amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona i els fons FEDER de la Unió Europea, vol facilitar la incorporació al camp de joves que no provenen de família pagesa a partir dels recursos i informacions necessàries per engegar un projecte agrícola o ramader quan no es tenen les facilitats que gaudeix algú que pugui agafar el relleu familiar.  

La publicació inclou els diferents punts que ofereixen serveis tècnics personalitzats d’assessorament i acompanyament per a la creació de noves empreses agràries i aglutina totes les iniciatives que promouen l'emprenedoria agrària a Catalunya. La publicació suposa una fita decisiva en la consolidació d’un model de cooperació i col·laboració entre diferents administracions públiques com son ajuntaments, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.

L’aventura de ser pagès està dividida en 10 capítols en els quals es repassen les principals etapes que ha de superar qualsevol persona jove que vulgui incorporar-se al sector primari, especialment si no prové de família pagesa. A l’inici de la guia s’expliquen les particularitats dels projectes agrícoles i la importància de trobar una oportunitat de negoci i tenir ben clares les necessitats tècniques. Més endavant, s’ofereixen recursos per fer xarxa amb entitats que poden oferir assessorament i, a continuació, s’enumeren els espais d’acollida a l’emprenedoria agrària.

La publicació també inclou un mapa amb els centres de formació reglada en temes agroalimentaris, a més d’enllaços a la xarxa d’obradors i escorxadors compartits de la demarcació de Barcelona i a un llistat de cooperatives de consum local que poden ajudar als nous pagesos a distribuir els seus productes. Finalment, s’incorpora un apartat on es posa en relleu la importància de tenir un pla de viabilitat econòmica del nou projecte empresarial i s’expliquen els tràmits legals que cal fer per posar en marxa un negoci agrari.

Xarxa de Bancs de Terres BCN Smart Rural

La Xarxa de Bancs de Terres és una de les actuacions prioritàries del BCN Smart Rural, l’estratègia de la Diputació de Barcelona per transformar el sector agroalimentari de la demarcació. El seu objectiu és posar en contacte els propietaris de finques abandonades o en desús i persones que busquen terres per conrear, i donar el suport tècnic i jurídic que millor s’adapti a les necessitats d’ambdues parts. Per aconseguir-ho, col·labora amb els ajuntaments i entitats locals que volen preservar el paisatge rural i potenciar l’activitat agrària del territori.

Els serveis oferts per la Xarxa de Bancs de Terres són gratuïts i inclouen la facilitació del contacte entre les dues parts, l’acompanyament tècnic, l’assessorament jurídic, la formalització de contracte, la formació continua i altres actuacions que beneficien directament a les persones propietàries i arrendatàries de finques agrícoles. Però aquesta eina també te un impacte molt positiu a escala social i mediambiental, ja que contribueix a reduir el risc d’incendis forestals, preservar el paisatge, revitalitzar el món rural i facilitar el consum de productes de proximitat per combatre el canvi climàtic.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 2 “Fam zero i producció agrícola de proximitat”, 8 “Treball digne i creixement econòmic” i 12 “Consum i producció responsables”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.