Convocatòria de selecció de projectes per l'Espai Test Agrari de SVH

Data:
Autor:

Convocatòria de selecció de projectes per l'Espai Test Agrari de SVH (Termini: fins el 16/09/2021)

Des del Departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts obren la convocatòria per a la presentació de projectes agraris per l'Espai Test Agrari de Sant Vicenç dels Horts.

L'Espai Test Agrari de Sant Vicenç dels Horts és un projecte innovador que vol promoure la incorporació de nova pagesia al sector agrari local, i donar la oportunitat de testar un projecte agrari en un entorn favorable durant un període de temps concret, per tal de avaluar la seva viabilitat i les capacitats i les competències de la persona emprenedora en l'àmbit agrari

A continuació us proporcionem un resum dels requisits de participació, dels serveis que s'ofereixen en el marc del projecte i del termini i forma per presentar la sol·licituds. 

1. QUI HI POT PARTICIPAR?

Els requisits per participar-hi són:

- No haver estat titular d'una explotació agrària

- Tenir formació agrària acreditable (mínim 250h) i/o experiència al sector agrari (mínim 1 any de contracte)

- Disposar d'un pla d'empresa o projecte en la producció agrària (horta). Des del Departament de Promoció Econòmica oferir suport per a l'elaboració del pla d'empresa i estructurar el vostre projecte.

 

2. QUÈ OFEREIXEN?

- Parcel·la d'1 ha (aprox.), durant un màxim de 3 anys

- Assessorament tècnic especialitzat

- Assessorament empresarial

- Formació a mida

- Mentoratge per part de pagesia professional

- Suport i acompanyament integral

- Maquinària

- Subvencions per l'activitat agrària

Els projectes que resultin seleccionats s'han de fer càrrec de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en el moment que s'iniciï l'activitat econòmica i assumir el cost de les despeses corrents de reg, a banda d'altres obligacions i compromisos recollits a les bases.

 

3. TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds s'inicia el dia 22/07/2021, l'endemà de la seva publicació al BOPB, i el termini finalitza el 16/09/2021 (40 dies hàbils). La documentació a lliurar és a següent:

- Formularis (Annex 1. Model de sol·licitud i Annex 2. Declaració responsable). Disponibles al següent enllaç

- Documentació acreditativa dels requisits per participar de la convocatòria (titulacions, vida laboral, contractes de treball, etc.)

- Documentació acreditativa dels mèrits al·legats (formació i experiència addicional que vulguis que sigui valorada)

- Currículum vitae (opcional)

- Pla d'empresa o projecte agrari (IMPORTANT! En sobre tancat). Us recordem que des del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts et podem donar suport en l'elaboració del document.

Les sol·licituds s'han de lliurar de manera presencial al SIAC (Can Comamala, C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 115), demanant cita prèvia amb anterioritat al web municipal (enllaç), o per correu certificat administratiu abans de les 14:00h del dia que finalitza la convocatòria i comunicant la seva tramesa mitjançant e-mail: agricultura@svh.cat.

Un cop tancat el període i recollides totes les sol·licituds, es convocarà a les persones que compleixin amb els requisits establerts a les bases per a realitzar una entrevista personal.

 

Trobareu les bases de la convocatòria i els formularis de sol·licitud al següent enllaç: https://svh.cat/municipi/per-temes/promocio-economica-i-de-la-ciutat/agricultura/espai-test-agrari/ 

 

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu suport, no dubteu en posar-vos en contacte amb el personal tècnic del Departament d'Agricultura trucant al 936807100 o enviant un correu electrònic a agricultura@svh.cat