bcnsr_que_es_logo

Com funciona un Banc de terres

 

El Banc de terres és un servei de mediació, intermediació o  entre les persones/entitats que cerquen terres per desenvolupar un projecte agrari, i els propietaris de les terres.

A vegades, el banc de terres també treballa com a dinamitzador del sector primari, a través de: jornades, trobades, serveis de recursos (materials i humans), i altres relacionats amb el món de la pagesia.

Registre de Terres

Tots els banc de terres tenen un registre de terres i de sol·licitants, que en la majoria dels casos es tradueix en una plataforma digital, on tant els propietaris com els qui volen accedir a unes terres poden consultar informació sobre les terres.

Per poder donar-se d’alta o inscriure’s al registre cal omplir un document. Cada banc de terres té el seu propi registre i per tant per accedir cal posar-se en contacte amb el teu banc e terres més proper.

Un cop que cada institució gestora rep la sol·licitud de cerca de terres o d’alta per afegir terres,  es posarà en contacte amb la persona o entitat sol·licitant. En alguns casos, abans de la inscripció definitiva és necessari una entrevista personal amb el tècnic del banc de terres per conèixer de primera mà les inquietuds tant del que sol·licita terres com les característiques i requeriments  del qui les ofereix.

Consulta de parcel·les disponibles

A tal punt s’estigui inscrit/a el propietari podrà visualitzar les seves terres en la plataforma i el sol·licitant de terres podrà consultar les terres disponibles.

 

Formalització d’un acord

Un cop es coneguin les terres i les persones que hi estan interessades, es valorarà la proposta del projecte dels demandants i seran proposats a la propietat de la terra. Si ambdues parts estan interessades, es donarà suport a l’establiment d’un contracte o fórmula que millor s’adapti als interessos de les dues parts.

 

Baixa de Terres

Els propietaris poden donar de baixa les seves parcel·les en el banc de terres en el moment que ho desitgin i hauran de sol·licitar-ho mitjançant la plataforma o fer-ho directament amb l’entitat gestora corresponent.