Si en voleu saber més:

Al Parc Rural, es preserva, gestiona i es dinamitza l’espai geogràfic que envolta la Muntanya de Montserrat. La seva unitat s’explica per l’objectiu comú de coordinar esforços entre pobles amb un sentiment de lloc, amb una identitat local i cultural.

 

Des de la segona meitat de segle fins l’actualitat, hi ha hagut un abandonament progressiu de l’agricultura i de les zones rurals, en concret, al Parc Rural del Montserrat, la superfície de conreus des del 1956, s’ha reduït quasi tots els municipis, en més del 50% fins al 2009. En aquesta zona, la causa són la progressió del creixement urbanístic, industrial i logístic, però també l’impacte dels incendis forestals, l’abandonament de les activitats lligades al bosc i l’expansió de les urbanitzacions.

 

Des del Parc Rural, s’ha elaborat el Pla de Gestió i Desenvolupament, en el que es fa una diagnosi de l’àrea i es proposen una sèrie de mesures a implementar , entre les quals hi ha la de la creació d’un banc de terres del Parc Rural del Montserrat.